Zarządzanie narzędziami

 • Postępuj zgodnie z narzędziem i Varasi Lokalizacja i stan
 • Wygodna obsługa Skanneer komórka
 • Bluzy i liczenie Przypomnienia

Skanowanie narzędzi do wykonywania operacji

 • Zmiana lokalizacji
 • Weź odpowiedzialność
 • Stan raportu
 • Aktualizuj informacje ogólne
 • Działania z wieloma narzędziami naraz

Wypróbuj za darmo

* Narzędzia wymagane do znakowania kodów QR zostaną dostarczone przez remato

Każde narzędzie posiada własny paszport

 • Zdjęcia z narzędzia
 • Bieżąca lokalizacja, responver i status
 • Informacje techniczne
 • Pełna historia użytkowania

Dodawanie przypomnień i zarządzanie nimi

 • Aby przeprowadzić weryfikację
 • Do organizowania konserwacji i napraw
 • Inne wydarzenia

Wypróbuj za darmo

Zorganizujemy liczenie na plaży

1. Tworzenie zadania zliczania

2. Respontants otrzymają powiadomienia

3. Obraz z pozycją GPS naprawia stan i pozycję

1. Tworzenie zadania zliczania

2. Respontants otrzymają powiadomienia

3. Obraz z pozycją GPS naprawia stan i pozycję

€50

Roczna przedpłata w wysokości 1 miesiąca za darmo

Wypróbuj za darmo